Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.agrolicious.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων. 

Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 8 15235 Βριλήσσια

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: 210 8100028, 6947339537

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:  info@agrolicious.gr

Αριθμός μητρώου: 307997

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 141422401000

Ο ως άνω ιστότοπος, εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» δημιουργήθηκε από την ατομική επιχείρηση Ραπτόπουλος Δημοσθένης του Σάββα με διακριτικό τίτλο «Agrolicious», με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής, ΑΦΜ 106375893. Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, εφεξής «επιχείρηση», στην οποία και ανήκει.

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, χρήστης ή και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή κάθε ένας που πλοηγείται στην ιστοσελίδα  θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των κατωτέρω όρων χρήσης, όπως πιο κάτω διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνσή μας, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης (ολικής ή και μερικής) των όρων χρήσης και συναλλαγών και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τους καταναλωτές γι’ αυτές με σχετική μεταβολή στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, η επιχείρηση διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να αναστείλει, ματαιώσει ή και να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Οι συμβάσεις με τους καταναλωτές καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα, διέπονται όλες από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα.  

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα και ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν, ούτε τις διαχειρίζεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν δύναται ως εκ τούτου να ελέγξει την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρονικά αυτά καταστήματα, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

Το παρόν κείμενοαποτελεί ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ των μερών (πελάτη/χρήστη/καταναλωτή και επιχείρησης) και υπερισχύειοποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. Σε περίπτωση δε ακυρότητας ή καταχρηστικότητας κάποιου όρου αυτής, αυτή δεν θα συμπαρασύρει τους υπόλοιπους όρους οι οποίοι παραμένουν ισχυροί. Τυχόν καθυστέρηση από την πλευρά της επιχείρησης άσκησης κάποιου ή και όλων των δικαιωμάτων της σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει παραίτηση από αυτά. Δύναται δε η επιχείρηση να τα ασκήσει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο.

Περιγραφή προϊόντων 

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα προωθεί και  προσφέρει προς πώληση ειδικά επιλεγμένα και ελεγμένα για την ποιότητά τους και την υψηλή διατροφική τους αξία παραδοσιακά μεσογειακά και ελληνικά τυποποιημένα τρόφιμα, άλλου είδους χρηστικά αντικείμενα, καθώς και καλλυντικά. Η επιχείρηση δύναται και διατηρεί το δικαίωμά της να επιλέγει ελεύθερα τους προμηθευτές τα προϊόντα των οποίων προωθεί προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος να αποσύρει αυτά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και να διαμορφώνει απολύτως ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτικά. Η επιχείρηση δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ευθύνεται και δεν ευθύνεται για την περιγραφή των συστατικών των προϊόντων, για την συσκευασία αυτών, την κατάσταση στην οποία τα προϊόντα συσκευάστηκαν, καθώς και για τις εν γένει πληροφορίες παραγωγής και λήξης αυτών, όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες που περιβάλουν τα προϊόντα. Η επιχείρηση σε καμία δεν μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κάθε παραγωγός/προμηθευτής αυτού. Παρόλο που έχουμε καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να αποτυπώσουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται μέσω των φωτογραφιών τα πωλούμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα μας, ενδέχεται αυτές να διαφέρουν από την πραγματικότητα. 

Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και η αλλοίωση αυτού.  Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο. Όλες οι ως άνω πράξεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη που συνιστά αξιόποινη – κατά την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία – πράξη, θα καταγγέλλεται πάραυτα από την επιχείρηση στις αρμόδιες αρχές. Τα δε στοιχεία του παραβάτη/χρήστη θα γνωστοποιούνται άμεσα στις αρχές. Σε κάθε επισκέπτη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρέχεται η περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρησιμοποίησης αυτής και του περιεχομένου της, για προσωπική και μόνο χρήση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

Πνευματική Ιδιοκτησία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Όλα τα εμπορικά σήματα και το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και το λογισμικό αυτής παραμένουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της επιχείρησης ή και όσων έχουν παράσχει με άδεια την χρήση αυτών από την επιχείρηση.  Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση, εκτύπωση ή εν γένει χρησιμοποίηση του περιεχομένου (όλου ή μέρους) του ηλεκτρονικού καταστήματος, έστω και παραποιημένου (πχ με αλλοιωμένα χρώματα, σχήματα κλπ). Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του περιεχομένου όλου ή μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος για εμπορική χρήση.  

Όροι πώλησης – Τρόποι πληρωμής

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται προγραμματισμένη συντήρηση της ιστοσελίδας ή θα επιχειρείται η αποκατάσταση τυχόν τεχνικού προβλήματος. 

Ο τρόπος πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δύναται να πραγματοποιηθεί από τους χρήστες/πελάτες, είτε με τηλεφωνική παραγγελία, είτε με onlineπαραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης/χρήστης υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται αναλυτικά στα αντίστοιχα σημεία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας η πληρωμή γίνεται είτε με αντικαταβολή με την παραλαβή των προϊόντων από την εταιρία μεταφοράς ή με παραλαβή των προϊόντων από τη διεύθυνση της επιχείρησης, Μάρκου Μπότσαρη 8, Βριλήσσια, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 9:30 π.μ. έως και 18:00. Για παραλαβή των προϊόντων το Σάββατο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση. 

Απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών να επισκέπτονται και να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα, κάνοντας παραγγελίες κλπ. Σε περίπτωση πραγματοποίησης οποιασδήποτε παραγγελίας ο χρήστης βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την πληρωμή των προϊόντων που αγοράζει. Η επιχείρηση δύναται να προβεί σε ελέγχους σχετικά με την ορθότητα των παρεχομένων από τον χρήστη, στοιχείων. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προς πώληση προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι σε Ευρώ και όλες οι συναλλαγές γίνονται σε Ευρώ. 

Οι τρόποι πληρωμής της παραγγελίας έχουν ως ακολούθως:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

2. PAYPAL (ΟΧΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)

3. Κάρτες έκδοσης άλλων τραπεζών: (ΟΧΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)


Διακριτικό Γνώρισμα

Maestro

VCN/BSA MasterCard

Xρεωστικές κάρτες MasterCard

Xρεωστικές κάρτες Visa

Αλληλεγγύης MasterCard

Πιστωτικές κάρτες MasterCard

Πιστωτικές κάρτες Visa

Εταιρικές κάρτες MasterCard

Εταιρικές κάρτες Visa

3. Κάρτες έκδοσης τράπεζας Πειραιώς:(ΟΧΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)

Διακριτικό Γνώρισμα

 Maestro

Xρεωστικέςκάρτες MasterCard

Xρεωστικέςκάρτες Visa

Πιστωτικέςκάρτες MasterCard

Πιστωτικέςκάρτες Visa

Προπληρωμένες κάρτες MasterCard

Προπληρωμένες κάρτες Visa

Εταιρικές κάρτες MasterCard

Εταιρικές κάρτες Visa


Παράδοση των προϊόντων

 Κατόπιν επιλογής του πελάτη/χρήστη τα προϊόντα παραδίδονται από την επιχείρηση στον πελάτη/χρήστη:
1. Μέσω μεταφορικής εταιρείας, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση 
2. Με παραλαβή από την έδρα της επιχείρησης Μάρκου Μπότσαρη, αριθμός 8 Βριλήσσια. ΟΙ παραλαβές γίνονται καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. έως και 18:00. Για παραλαβές το Σάββατο θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την επιχείρηση.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων είναι μεταξύ 1 – 5 εργασίμων ημερών για περιοχές παράδοσης εντός των Αθηνών, επαρχία, καθώς και νησιά. Σε περιπτώσεις δυσπρόσιτων προορισμών η προθεσμία παράδοσης δύναται να παραταθεί. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης/χρήστης θα έχει ενημερωθεί πλήρως και εγκαίρως με τη λήψη της παραγγελίας από την επιχείρηση για τον ακριβή χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΘΗΝΑ –ΕΠΑΡΧΙΑ – ΝΗΣΙΑ):

Ελάχιστη παραγγελία: 10 ευρώ!

Οι τιμές είναι οι τελικές, μαζί με τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

Έξοδα αποστολής: 3,7 ευρώ

Κόστος αντικαταβολής: 1,8 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 60 ευρώ: δωρεάν έξοδα αποστολής.

Η επιχείρηση δύναται να αναπροσαρμόσει οποτεδήποτε τα κόστη μεταφοράς τα οποία εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική της μεταφορικής εταιρίας με την οποία συνεργάζεται.
Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον πελάτη/χρήστη στα πλαίσια των ως άνω προθεσμιών παράδοσης. Η επιχείρηση δεν δύναται να εγγυηθεί ούτε τον ακριβή χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της κάθε παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η επιχείρηση μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πελάτη/χρήστη και να τον ενημερώσει σχετικά. Η επιχείρησή μας διασφαλίζει και ευθύνεται για την τυχόν μη προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας του πελάτη/χρήστη στην μεταφορική εταιρία, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ. 

Επιστροφή προϊόντων –Υπαναχώρηση – Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με την επιχείρηση, προκειμένου να επιλύσουμε άμεσα το πρόβλημα.
Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ο οποίος προβαίνει σε αγορά προϊόντων, δύναται να υπαναχωρήσει από την πώληση, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παραλαβή αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει εντός της ως άνω προθεσμίας, στην επιχείρηση με δικά του έξοδα το προϊόν μαζί με συμπληρωμένη τη δήλωση υπαναχώρησης την οποίας μπορεί να βρει ΕΔΩ. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την επιχείρηση να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα πραγματοποιείται από την επιχείρηση μέσα σε 30 ημέρες με τον ίδιο τρόπο που κατεβλήθη από τον καταναλωτή.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.  
Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που ΔΕΝ μπορείτε να επιστρέψετε λόγω αναιτιολόγητης υπαναχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς στην λίστα προϊόντων που εξαιρούνται της υπαναχώρησης πατώντας ΕΔΩ.
Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που αυτή δεν έχει παραδοθεί από την επιχείρηση στον μεταφορέα προς αποστολή. Σε κάθε περίπτωση μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή διεύθυνσης και στοιχείων παραλήπτη για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. 

Πολιτική ασφαλείας και απορρήτου

Η επιχείρηση δεν συλλέγει, δεν χρησιμοποιεί και δεν γνωστοποιεί σε τρίτους κανένα προσωπικό στοιχείο πελάτη της ή/και επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματός της, εκτός και εάν είναι απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας ή εάν υποχρεωθούμε προς τούτο από το Νόμο ή από δικαστική απόφαση. Δεσμευόμαστε δε για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας/ή και των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.  Κατά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είστε απολύτως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που εισάγετε. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ή υποψιαστείτε ότι τα στοιχεία σας έχουν υποκλαπεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών της επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε ορθές και αληθείς πληροφορίες και στοιχεία. Η επιχείρηση, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια.Η επιχείρηση δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.

Συλλογή και διατήρηση προσωπικών δεδομένων – Συγκατάθεση

Τα όποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρηση, συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας στα πλαίσια της ορθής και γρήγορης διεκπεραίωσης της παραγγελίας.Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα: 
Α) Όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και κατοικίας που πελάτη.
Β) Φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου
Γ) Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.
Δ) Τεχνικά δεδομένα επικοινωνιών, όπως η διεύθυνση IP τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας. 
Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την παραγγελία σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται εδώ. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει την παρούσα εξουσιοδότηση προς την επιχείρηση. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει η επιχείρηση με απλό αίτημά σας προς την επιχείρηση. H επιχείρηση είναι υπεύθυνη της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο του Νόμου 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Cookies και ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αναγκαίο να αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο πελάτης/χρήστης αρχεία δεδομένων τα οποία λειτουργούν προκειμένου να αναγνωρίζουν και να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πελάτη/χρήστη αυτού.
Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν ή για να αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται από εμάς για άλλους λόγους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Η δε χρήση τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Σε κάθε περίπτωση δύνασθε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας, ή και να διαγράψετε το ιστορικό των cookies, ακολουθώντας τις οδηγίες στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής από την οποία επιθυμείτε να διαγράψετε το ιστορικό των cookies.    
Δεν αποκλείεται να προβούμε στην συλλογή ή στην επεξεργασία των παρακάτω, για στατιστικούς λόγους ή με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστης:
Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, την τοποθεσία σας, την διεύθυνση IP, τον web browser, τη διάρκεια παραμονής σας σε μία ιστοσελίδα. Πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ιστοσελίδα μας.
Η επιχείρηση, έχει την ιδιότητα συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και εκείνων που ανακύπτουν από τα cookies, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιχείρηση προκειμένου να πληροφορηθείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των cookies.

Ασφάλεια δεδομένων σας
Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τη λειτουργία της επιχείρησης από κυβερνοεπιθέσεις. Διεξάγονται δε συνεχείς έλεγχοι προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις απάτης.  
Για την προστασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε ψηφιακά πιστοποιητικά SSL (SecureSocketsLayer), μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της προστασίας συναλλαγών στο διαδίκτυο. 
 Ακολουθούμε όλους τους κανόνες που έχει θέσει το Συμβούλιο Προτύπων Ασφαλείας του Κλάδου Καρτών Πληρωμών (PCI DSS) για τα στοιχεία που αναγράφονται στις πιστωτικές κάρτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου: www.pcisecuritystandards.org.
Εγγυόμαστε ότι δεν κρατάμε αρχείο με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πιστωτική σας κάρτα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιχείρηση δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο που να προέρχεται από την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην διαδικασία της παραγγελίας και της περάτωσης της αγοράς. Επίσης δεν ηχογραφείται καμία συνομιλία στην οποία ακούγονται τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 
Συγκεκριμένα για την έγκριση της συναλλαγής μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον άλλης ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
Για την βέλτιστη ασφάλειά σας, είναι καλό να μην αποστέλλετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς δεν υπάρχει εγγύηση ασφαλείας. Σε περίπτωση που αυτό γίνει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών.
Η πληρωμή μέσω PayPal, υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της PayPal, τους οποίους έχετε αποδεχθεί κατά την εγγραφή σας.