Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής της παραγγελίας έχουν ως ακολούθως:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

2. PAYPAL (ΟΧΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)

3. Κάρτες έκδοσης άλλων τραπεζών: (ΟΧΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)

 

Διακριτικό Γνώρισμα

Maestro

VCN/BSA MasterCard

Xρεωστικέςκάρτες MasterCard

Xρεωστικέςκάρτες Visa

Αλληλεγγύης MasterCard

Πιστωτικέςκάρτες MasterCard

Πιστωτικέςκάρτες Visa

Εταιρικές κάρτες MasterCard

Εταιρικές κάρτες Visa

 

3.       Κάρτες έκδοσης τράπεζας Πειραιώς:(ΟΧΙ ΣΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)

Διακριτικό Γνώρισμα

 Maestro

Xρεωστικέςκάρτες MasterCard

Xρεωστικέςκάρτες Visa

Πιστωτικέςκάρτες MasterCard

Πιστωτικέςκάρτες Visa

Προπληρωμένες κάρτες MasterCard

Προπληρωμένες κάρτες Visa

Εταιρικές κάρτες MasterCard

Εταιρικές κάρτες Visa