Επιστροφή προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων – Υπαναχώρηση – Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με τηνεπιχείρηση, προκειμένου να επιλύσουμε άμεσα το πρόβλημα.

Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ο οποίος προβαίνει σε αγορά προϊόντων, δύναται να υπαναχωρήσει από την πώληση,εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παραλαβή αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει εντός της ως άνω προθεσμίας, στην επιχείρηση με δικά του έξοδα το προϊόν μαζί με συμπληρωμένη τη δήλωση υπαναχώρησης την οποίας μπορεί να βρει ΕΔΩ. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την επιχείρηση να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα πραγματοποιείται από την επιχείρηση μέσα σε 30 ημέρες με τον ίδιο τρόπο που κατεβλήθη από τον καταναλωτή.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οιανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά τουπροϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν ναικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη. 
Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που ΔΕΝ μπορείτε να επιστρέψετε λόγω αναιτιολόγητης υπαναχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς στην λίστα προϊόντων που εξαιρούνται της υπαναχώρησης πατώντας ΕΔΩ.

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που αυτή δεν έχει παραδοθεί από την επιχείρηση στον μεταφορέα προς αποστολή. Σε κάθε περίπτωση μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή διεύθυνσης και στοιχείων παραλήπτη για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών.


Κατ’ εξαίρεση, ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεων (άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013) :

Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

Την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.